طرح توجیهی فنی اقتصادی مالی

تهیه طرح توجیهی بانکی و اخذ مجوز با نرم افزار کامفار *شماره تماس 09361506674 امینی

طرح توجیهی فنی اقتصادی مالی

تهیه طرح توجیهی بانکی و اخذ مجوز با نرم افزار کامفار *شماره تماس 09361506674 امینی

طرح توجیهی فنی اقتصادی مالی
مراحل تهیه و نگارش طرح توجیهی درخواستی شما بدین شرح است:

1-ارائه درخواست:
ارائه درخواست شما با تماس تلفنی یا واتس آپ یا تلگرام به شماره 09361506674


2- نگارش طرح و ارسال گزارش
مدت زمان مورد نیاز برای نگارش بسته به نوع طرح متفاوت است. به طور میانگین 3 تا حداکثر 5 روز برای نگارش طرح مورد نیاز است. پس از گذشت این مدت زمان و اتمام طرح، گزارشی از خلاصه محاسبات طرح برایتان ایمیل تلگرام یا پست می گردد.

3- تسویه حساب
در صورت تایید شما و واریز هزینه، کل فایل طرح تقدیم می گردد.

4- نحوه ارسال طرح
نحوه ارسال از طریق ایمیل ، تلگرام یا پست بنا به درخواست متقاضی خواهد بود.

5- خدمات پس از تحویل طرح
پس از تحویل طرح چنانچه طبق نظر شما یا کارشناس بانک نیاز به اصلاحات در پارامتر های مورد بحث در طرح بود ،کلیه تغییرات تا مرحله تایید طرح به صورت رایگان در کوتاهترین زمان ممکن صورت می گیرد.برای سفارش طرح توجیهی خودتان با اینجانب در ارتباط باشید

مهندس امینی 09361506674

گروه مهندسین مشاور نوین طرح

عضویت در کانال ما
https://t.me/entarh
 business plans & investment  idea will be  prepare by Our writers specialize 
 
 
  •  our  goal is   to help you  make business plan that is well structured to   reach you in securing the financing you can  need to  take your business  from any idea
 
 
To order an  business plan   with  Mr. Amini ,  in the shortest time.
 
 
telegram:  @entarh            
 
     yahoo:  amini.zadeh@yahoo. com
 
         gmail : amini.zadeh2012@gmail. com
 
 

sample of written business plan with us

 

Solar Power Plant Explanation   

 

 

Greenhouse design for saffron

 

 

Integrated justification   welfare  Sevices    Gasoline and  Ardestan gas  

 

 

Scorpio training justification      

 

 

Explanation of the development of the oil refining company   Atlas of the World  

 

 

Embroidery justification   Esfahan       

 

 

Justification   Manufacture of medical cooling coils

 

 

Breeding livestock breeding design    

 

 

Explain the justification   

 

 

Justification   Production of PET bottles

 

 

Justification   Wireless lines

 

 

Hydroponic greenhouse design   Flowers and Plants    Ornamental

 

 

The explanation of the polyethylene pipe   Taibad

 

 

Tax and Tax Financial Services   Accounting  

 

 

Justification   packing    Date

 

 

Breeding plan for breeding and breeding in captivity (ram)

 

 

The justification for building a marketplace   Day of manuajan    

 

 

Corrugation justification   Reagan Bam  

 

 

The justification of completing and equipping the hotel and boardroom of the Araman Complex

 

 

Brief explanation of car parts

 

 

The justification of the village of tourism in Shirvan   

 

 

Irrigated Saffron Cultivation Greenhouse   In the greenhouse     

 

 

Wall and ceiling block explanation     -   Nine cement pile   

 

 

Explanation of the completion and equipping of the 4 star Tabriz Hotel

 

 

Concrete wall masonry scheme      

 

 

Hyundai Trust and Buy & Sell   Repairs

 

 

Solar Power Plant Explanation   Photovoltaics   1 mega     Watti

 

 

Solar Power Plant Explanation   Photovoltaics   100 kg   Watts

 

 

Briefing of Sun Khomin Sports Complex

 

 

Justification    Nayin's carpet   

 

 

Explanation of the Mako culture and industry

 

 

Justification   Worm Worm Worm   

 

 

Leeches breeding and reproduction plan   

 

 

Milk calf breeding plan   Fat 15000 Rossi

 

 

Sheep breeding plan   Lamb fattening    20,000 races

 

 

Factory production justification   Medicinal Herbs Medicines    Takab

 

 

Self-adhesive insulation design  

 

 

Isfahan Auto Valve Design   

 

 

50 colony bee justification plan   

 

 

Waste Waste Consolidation Plan

 

 

The plan was explained by planting Saffron and Gol Mohammadi

 

 

The justification of the construction of the cobblestone garden

 

 

Artificial Grass Briefing   Kerman       

 

 

Distribution justification   Medical Supplies       

 

 

Solar Power Plant Explanation   Photovoltaics   3 megawatt  

 

 

Together   Coffee   

 

 

Automotive production and assembly justification

 

 

Sheet and Composite Explanation

 

 

Center explanation   Depending on the place of addiction and work   

 

 

Brief explanation of the women's hairdressing salon

 

 

Romanov's sheep breeding justification   

 

 

The justification of the toiletries   

 

 

Nutritional packaging explanation

 

 

Purification scheme for waste oil treatment

 

 

Explanation of CHP power plant 

 

 

Biogas Oil Recovery Plan   

 

 

The oil extraction and drying peanuts explanation scheme

 

 

Carton justification  

 

 

Fadak Ayazyan Construction Project Basics

 

 

Organic fertilizer explanation

 

 

Enhancement of the Enamel Handicraft

 

 

Saffron and garlic planting and processing steps justification plan   

 

 

Construction design justification   Commercial Complex or Sale of Land Parcels

 

 

Brief explanation of the device for producing a labyrinth machine  

 

 

Brief explanation of the production of automotive parts

 

 

Brief explanation of recreational sports cinema restaurant complex

 

 

Traditional restaurant justification

 

 

Basketball and aquarium tunnel design

 

 

Brief explanation of cutting types   Rock

 

 

Brief explanation of the production of types   Kitchen appliances

 

 

Justification    Agricultural Services Collection-   

 

 

Animal nutrition and nutrition supplements design

 

 

Workshop justification   confectionary

 

 

Justification    Handmade carpet with centralized management

 

 

Tile justification

 

 

Pool explanation   Paradise Abby  

 

 

Brief explanation of petrol and gasoline welfare services

 

 

Explain the justification    Delfard

 

 

Vegetable and fruit juice justification  

 

 

Laboratory Collaborator Testimonial Design    Hydrostatic reservoirs  Seamless Abhar

 

 

Justification   Packaged beans and sugar

 

 

Livestock breeding scheme for heavy livestock, meat and dairy cattle  100 ver

 

 

Brief explanation of the construction of 10,000-tonne industrial refrigerators  

 

 

Selenium drug justification plan  

 

 

Workshop justification   Confectionery and Fantasy Bread

 

 

The justification of the construction and development of the hospital  150 Kerman Kerman Sleep beds

 

 

Explanation of the Shushtar Solar Power Plant of 20 megawatts

 

 

Fruit and Stuff Package Briefcase       

 

 

Brief Description of Breeding Quail 5,000    Piece

 

 

pvc Explanation of Isfahan pipe and fittings

 

 

Explanation of the power plant - Tabriz  

 

 

Greenhouse design   Siffy  

 

 

Persian Gulf Lake Dolphinarium Project   Tehran

 

 

Brief explanation of Yazd pottery and pottery

 

 

Aluminum profile justification plan

 

 

Fruit concentrate justification  

 

 

Romanov's sheep breeding justification     

 

 

Brief explanation of petrol and gasoline welfare services

 

 

Justification    Dental Clinic  

 

 

Explanation of Rosé Essence Essence

 

 

Textile Hard Textile Recovery Reasoning

 

 

Brief justification of recycling waste